DANMARK

Vi fakturerer kun for timeforbrug eller aftalt pris – ingen extra startgebyr og andet!

Thainestuen fakturerer alene for det timeforbrug der forbruges til opgaven eller efter aftalt pris. Der er dog mulighed for at tilknytte eksterne textforfattere, fotografer eller kontakt-konsulenter i Danmark som kan besøge din virksomhed eller bureau. Disse konsulenter fakturere selvstændigt for deres ydelser og er som sådan ikke et udtryk for Thainestuens priser.

Timeprisen for Thainestuens ydelser er som følger:

...

385 DKK/timen for første 40 timer per måned.
360 DKK/timen for efterfølgende timer per måned.

Vi fakturer et minimunsbeløb på 3 timer per faktura.

...

Du kan, alt efter opgavens omfang, også aftale fast pris for opgaver, dog med delvis forudbetaling. Alle opgaver over en måneds varighed faktureres løbende per månedsbasis.

Det er desuden muligt at aftale rabat for returnerende stor-kunder med minimum 50 timer per måned, faste tilbagevendende opgaver såsom større nyhedsbreve, magasiner, produktblade med videre.

Der er ingen moms på ikke-fysiske varer herfra.

Betaling kan ske til dansk bank-konto i danske kroner eller via PayPal.

Betalingsfristen er 7 kalenderdage fra opgavens afslutning / løbende per månedsbasis.

Inden opgavens start skal ansvarlig virksomhed og kontakt person oplyses med adresse, telefonnummer og email.

THAILAND

Thainestuen sponserede tidligere den lokale cykelklub i Bangkok ved at stå for deres website grafiske design og vedligeholdelse. Desværre er cykelklubben lukket ned nu.