DANMARK

10 år med egne kunder i Danmark og 9 mere fra Thailand!

Bag Thainestuen står Claus Boman som tidligere havde "bomandesign.dk" i Hyskenstræde i København.

Med en baggrund som freelancer / designer for mange store danske bureauer og servicering af egne grafiske kunder gennem 10 år fra studiet i Hyskenstræde stod turen en dag til lidt ny inspiration i Østen hvor valget faldt på Thailand i November 2002. De oprindelig 3 måneders planlagte ophold er nu blevet til lidt mere end det!

Kunderne skulle stadig passes mens inspirations-opholdet stod på. Et par stykker sprang fra, men de fleste holdt fast. Hvad enten man sidder i Hyskenstræde eller i Bangkok og kommunikerer via internet og telefon, så løses opgaverne jo alligevel på selv samme måde som før. I dag er forskellen blot at leveomkostningerne I Syd-Østasien er langt mere fordelagtige end i Danmark og de samme ydelser kan derfor tilbydes til en langt bedre pris.

Ideen og grundlaget for Thainestuen opstod derfor helt af sig selv og er i dag et af de første rigtige outsourcing studioer i Bangkok til at servicere danske kunder. Flere kunder kunder er kommet til og samtidigt er netværket til andre herboende danskere med samme grafiske kundskaber stadig stigende og bruges flittigt når større opgaver presser sig på.

Thainestuen løser primært opgaver for danske virksomheder og bureauer i Danmark og servicere som sådan ikke grafiske kunder i Thailand.

Bag ejerskabet af Thainestuen står Supreeya Premthong Boman og som navnet sigende, er tæt tilknyttet med Claus.

Ud over Thainestuen står Claus også bag bomancreative.com som løser kommercielle indretningsopgaver i Asien, MellemØsten og Europa.

THAILAND

Hold musen over og du vil se at Claus har skiftet rugbrød og cornflakes ud med lokal (og delikat) spise som er med til at holdeThainestuens udgifter i arve -– til alles fordel!